KIROPRAKTIKENS HISTORIA

Man vet att flertalet gamla kulturer både i Europa och Asien använde sig av manipulation av ryggraden. Den äldsta bilden som visar ryggradsmanipulation är från 1750 f.Kr. Gamla texter visar att antikens Grekland, romarna och babylonerna använde sig av manipulativ terapi.

Hippokrates (den moderna medicinens fader 460-370 f.Kr.) påpekade att ryggen hade en viktig del i hela hälsan. Han trodde att kroppen kunde läka av naturen men att det var klinikerns ansvar att ta bort alla saker som kunde störa eller motverka kroppens självläkande förmåga.

I dagens Sverige är kiropraktiken en etablerat behandlingsform och fler och fler söker kiropraktisk hjälp. Metoderna förfinas men grundprincipen att för hand korrigera störningar i rörelseapparaten är densamma.

D.D. PALMER

Kiropraktikens födelse kom först 18 september 1895 då D.D. Palmer efter en halvtimmes övertalning fick lov att behandla Harvey Lillard som varit döv sedan 17 år. D.D. Palmers undersökning visade att en kota hade flyttats ur sin normala position och drog slutsatsen att detta påverkade nervsystemet. Efter justeringen återfick Harvey sin hörsel! D.D. Palmer fortsatte under åren att hjälpa folk men det var hans son, B.J. Palmer, som fick kiropraktiken att blomstra, dock inte utan problem.

 

B.J. PALMER

I början av 1900-talet dömdes många kiropraktorer till fängelse för att ha praktiserat medicin utan licens, men B.J. Palmer hade hjälp av flera advokater och efter många rättegångar kunde man fastställa att kiropraktik var en egen yrkeskår. Sedan dess har kiropraktiken växt och är idag en accepterad behandlingsmetod i stora delar av världen.