KIROPRAKTIK

KIROPRAKTIK

Kiropraktik är att arbeta med nervsystemet.

Nästan alla nerver som styr kroppens funktioner har sitt utträde mellan ryggradens kotor. Om det finns något som irriterar en nerv, störs dess funktion och ger en negativ påverkan dit den leder. Kiropraktorn letar framförallt i ryggraden efter felställningar eller rörelseinskränkningar som kan orsaka en sådan irritation. Kiropraktorn vill eliminera irritationen av nerverna för att förbättra kroppens funktioner.
När en kota får en ändrad position i förhållande till den nedanför och en irritation av nerverna uppstår, kallas detta inom kiropraktiken för en vertebral subluxation.

Forskning visar att det endast krävs en liten irritation för att ändra de s k spinala reflexerna. Spinala reflexer är de signaler som förmedlar information mellan övriga kroppen och hjärnan och vice versa.

Ett fullt fungerande nervsystem tillåter kroppen att fungera optimalt. Nervsystemet är kontrollcentrat i vår kropp. Hjärnan och ryggmärgen är så viktiga att de är de enda organ som är helt omslutna av skelett. Nerv-fibrerna försörjer varje cell, vävnad och system i kroppen. Impulser går i dessa nerver från hjärnan till kroppen och från kroppen tillbaka till hjärnan.

En vertebral subluxation är den vanligaste orsaken till störning av nervernas funktion från ryggmärgen ut till resten av kroppen och tillbaka.

Vid en vertebral subluxation uppstår även en minskad rörlighet mellan kotorna. Denna minskade rörlighet medför ett kompensatoriskt rörelsemönster i närheten. Kompensationen kan visa sig som en överrörlighet som i sin tur kan medföra en minskad rörlighet någon annanstans. Den sekundärt minskade rörligheten behöver dock inte vara en vertebral subluxation.

INTE BARA RYGGAR

Ryggraden är central i kiropraktorns arbete på grund av att nästan alla nerver ut i kroppen har sitt ursprung härifrån. Om en nerv är irriterad där den går ut från ryggraden påverkar det andra delar av kroppen.

Ibland kan orsaken vara ett direkt trauma mot kroppen. Om en person halkar, ramlar och slår i höften samt att han/hon tar emot sig med handen kan det orsaka problem i kors/ländrygg samt en stukning av handleden och axeln. Felställningar eller rörelseinskränkningar i t ex en fot efter en stukning, gör att vi vill avlasta foten, som i sin tur kan orsaka en överbelastning t ex i ländryggen och utvecklas till en rörelseinskränkning även där.

Som kiropraktor är det då viktigt att kunna behandla andra delar i kroppen än bara ryggen för att uppnå ett bra resultat.

Självklart kan GONSTEADKLINIKEN hjälpa med alla dessa problem.