SÅ FUNGERAR KROPPEN

Förenklat förklarat kan man dela upp kroppen i olika system. Det finns bland annat respiratoriska- (lungor), cirkulatoriska- (hjärta och blodkärl), hormonella-, gastrointestinala- (mage/tarm), muskuloskelettala (muskler och leder) systemen. Dessa samverkar hela tiden genom nervsystemet som är det mest centrala systemet i kroppen.
All information i kroppen förmedlas via nerver till hjärnan som bearbetar informationen och sedan i sin tur via nervsystemet sänder ut signaler till kroppen på hur den ska reagera på informationen. Utan nervsystemet fungerar inte kroppen.

NERVSYSTEMET BESTÅR AV FLERA DELAR

Hjärnan, ryggmärgen och nerver bildar tillsammans det som vi kallar för nervsystemet. Nervsystemet kommunicerar med kroppens alla delar och ser till att de snabbt får kontakt med varandra. Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans det centrala nervsystemet, CNS. Det är så viktigt att det är det enda system i kroppen som skyddas av skelettdelar, skallen och ryggkotorna. Nerverna ute i kroppen kallas perifera nervsystemet, PNS. De perifera nerverna utgör länkarna mellan centrala nervsystemet och resten av kroppen.

NERVSYSTEMET HAR MÅNGA UPPGIFTER

Det är nervsystemet som instruerar och dirigerar kroppens skelett, leder, muskler, körtlar, hormoner och inre organ. Nervsystemet sköter därmed våra rörelser, och våra sinnesintryck bearbetas och tolkas ögonblickligen av nervsystemet. Det tar emot information, lagrar informationen i minnet och styr kroppens funktioner med hjälp av den informationen.

Nervsystemet registrerar upplevelser och gör även så att man blir medveten om dem. Den absolut största delen av informationsflödet till hjärnan når dock inte medvetandet men är ändå helt avgörande för oss. Vi är till exempel inte medvetna om (och kan inte beskriva) hur vi bär oss åt för att kunna gå, hålla balansen eller för att tala. Vi är medvetna om endast 1 % av all information som hjärnan tar emot.

SOMATISKA OCH AUTONOMA NERVSYSTEMET

Den del av nervsystemet som kan påverkas av viljan och som styr kroppens skelettmuskulatur kallas somatiska nervsystemet. Kroppens ”automatiska” funktioner som reglerar kroppens körtlar, hjärtat, glatt muskulatur i blodkärl och inre organ, kontrolleras av det autonoma nervsystemet.

SYMPATISKA OCH PARASYMPATISKA NERVSYSTEMET

Det autonoma nervsystemet delas vidare in i det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet aktiveras vid stress och i fysiskt krävande situationer och gör kroppen beredd att utföra kraftprestationer. I normala vilosituationer, till exempel där matspjälkningen och uppbyggnaden av kroppens reserver är viktigare, dominerar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet.